Vechno to zaalo v íjnu 1996, kdy jsem si splnila sen a otevela kadenictví.

Bylo to období plné vzev a oekávání.

Neueste Nachrichten